ورود به سایت
سفارت عربستان
نشانى : آدرس: تهران ، پاسداران، سه راه فرمانيه، خيابان بوستان، خيابان نيلوفر
تلفن: 22288543 - 22299978 (021)
فکس : 22294691 (021)
روز و ساعات کاري: شنبه تا چهارشنبه، ساعت 9 تا 16
email : iremb@mofa.gov.sa
|
سفارت روسیه
آدرس : تهران - خیابان نوفل لوشاتو - ‏پلاک ۳۷‏
تلفن : ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱
فکس : ‏۶۶۷۰۱۶۵۲‏
روز و ساعت کاری : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۷- ۸‏
وب سایت
|
سفارت ترکیه
آدرس : تهران - فردوسی- چهارراه ‏استانبول
تلفن : ‏‏‏‏ ‏‏۳۳۱۱۱۲۰۲‏‏
فکس : ‏۳۳۱۱۷۹۲۸‏
روز و ساعت کاری : یکشنبه تا پنجشنبه ۱۲/۳۰- ۹/۳۰‏
|
سفارت سوریه
نشانى : تهران، بلوار آفریقا ـ خیابان ایرج ـ پلاک ۱۹
تلفن : 2-۲۲۰۵۹۰۳۱-021
فکس : ۰۲۲۰۵۹۴۰۹-021
|
سفارت عراق
نشانی : تهران - میدان ولی عصر- جنب ‏وزارت بازرگانی- ‏پلاک ۱۱۶۴۰‏
تلفن : ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵
- : فکس
- : روز و ساعت کاری