صفحه اصلی >جزئیات خبر

حضور جناب آقای دکتر دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری و زیارت مجلس شورای اسلامی 1401/07/10

🔰  در قرارگاه خدمت رسانی به زائرین و برگزاری جلسه با رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی

 

🔰 《 با موضوع 》 :

 ▪️ طرح مسائل و مشکلات هتل ها 

▪️ طرح موارد قابل پیگیری در مجلس شورای اسلامی با حضور جامعه هتلداران 

▪️ پیگیری مسائل تعرفه حامل های انرژی 

▪️ قوانین و مقررات مربوط به معافیت مالیاتی هتل ها

 

🗓️ سه شنبه مورخ ۵ مهرماه ۱۴۰۱