صفحه اصلی >جزئیات خبر

موارد مهم جهت حضور نماینده جامعه در هیئت حل اختلاف مالیاتی 1402/08/16

💢 همکار گرامی 💢

🔔 جهت حضور نماینده جامعه در هیئت حل اختلاف مالیاتی (موضوع بند ۳ ما‌ده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم) و هیات های تجدید نظر
و‌ استفاده از این امکان در پرونده مالیاتی هتل ، درصورت ارجاع پرونده به هیئت ،

🔰 موارد زیر را مدنظر قراردهید :

1⃣. در زمان ثبت اعتراض نسبت به برگه تشخیص ، حضور نماینده بند ۳ جامعه هتلداران را در درخواست خود عنوان و انتخاب نمائید.

2⃣. قبل از فرارسیدن زمان برگزاری هیئت ، جهت حضور نماینده بند ۳، با دبیرخانه جامعه هماهنگی لازم را مبذول فرمائید.

🏨 جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی