صفحه اصلی >جزئیات خبر

نشست کلیه مدیران ، مالکان و بهره برداران هتلهای استان در تاریخ 27 آذرماه در محل هتل پردیسان 1396/09/28

براساس دعوت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ، اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و هیات موسس انجمن حرفه ای هتلداران استان خراسان رضوی ، نشست کلیه مدیران ، مالکان و بهره برداران هتلهای استان در تاریخ 27 آذرماه در محل هتل پردیسان برگزارشد .

 

در این نشست که با حضور پرشور هتلها همراه بود ، دکتر رهنما مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و جانشین مدیرکل آقای بیدخوری و مسئول انجمن ها در اداره کل آقای کلالی ، ضمن سخنرانی برای هتلها با ترسیم مراحل تشکیل انجمن و جایگاه قانونی آن ، حمایت همه جانبه خود رااز تشکیل این انجمن ابراز و همچنین اعلام نمودند سازمان آمادگی کامل دارد تا پس از تشکیل انجمن نسبت به تفویض اختیارات قانونی به این تشکل اقدام نماید .

 

همچنین آقای قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در سخنان خود تمامی اعضاء را به عضویت در این انجمن و حضور فعال و تاثیرگذار فراخواند .

آقای امیرسزاوار رئیس هیات موسس نیز در سخنانی خطاب به هتلها ضمن ارائه گزارش کار هیات موسس در طول 9 ماه گذشته و ارائه سخنانی درخصوص مشکلات و مسائل صنعت هتلداری ، تشکیل یک انجمن منسجم و قوی با حضور و مشارکت کلیه هتلها را بعنوان راهکاری برای برون رفت از این وضعیت و حرکت به سوی بهبود شرایط مطرح کردند . همچنین آقای مجاور به نمایندگی از سایر اعضاء هیات موسس از تمام بهره برداران هتلها دعوت کردند که با قدرت و منسجم به این انجمن بپیوندند .

 

در پایان نشست هتلها با تکمیل و تحویل فرم عضویت به نماینده تشکل ، نسبت به عضویت درانجمن حرفه ای هتلدران استان خراسان رضوی اقدام نمودند که آمار تعداد اعضاء درحالی که حدود یک ماه تا زمان برگزاری مجمع باقی مانده ، به بیش از 50 درصد اعضاء رسیده و با آگاهی ایجادشده در بین اعضاء پیش بینی می شود تا زمان برگزاری مجمع اکثریت هتلهای واقع در استان خراسان رضوی به عضویت انجمن درآمده باشند .

 

 

 

 

 

7csyi5IA2N

 

 

DTPDPdWnis

 

iQlbw8QRsO

 

 

fl1sKpJAvL

 

 

XtI8pkW4Z1

 

 

 

بازدید اعضاء پیوندها
آماربازدیدکنندگان
قصر : 2984 بار
میامی : 1416 بار
دیپلمات : 1397 بار
جامعه هتلداران ایران
هتل جار
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
اتاق اصناف مشهد