صفحه اصلی >جزئیات خبر

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در خصوص قبوض آب برای اعضای جامعه 1398/07/03

"بسمه تعالی"

 همکار گرامی

 با توجه به مشکلات مطرح شده ازطرف هتلها در خصوص قبوض آب ، جامعه هتلداران در نظر دارد ضمن ارائه خدمات مشاوره تخصصی ، نسبت به برگزاری جلساتی آموزشی و توجیهی برای مدیران و بهره برداران هتلها اقدام نماید .

 موضوعاتی که در این جلسه مورد طرح و بررسی قرار خواهد گرفت به شرح زیر است :

 

1_ بررسی بخشنامه های اداره آب و فاضلاب در خصوص هتل ها

2_ بررسی نرخنامه محاسباتی آب بهاء هتل ها در سال 98

3_  ارائه راهکارهای مدیریت مصرف با هدف کاهش قبوض آب

4_ بررسی ایرادات سیستمی موجود در سیستم آب هتل ها

5_ ثبت نام جهت برگزاری جلسه مشاوره و بازدید رایگان از سیستم های تاسیسات آبی هتل ها

6_  بررسی پرونده هتل های شرکت کننده در جلسه طبق سیستم محاسباتی اداره آب و فاضلاب و اعلام نتایج به مدیران

 

شرکت در این جلسات و آگاهی از مطالب مطرح شده در آن نقش قابل توجهی در اصلاح وضعیت و کاهش قبوض فعلی آب هتلها خواهد داشت .

برگزاری این جلسه توسط جامعه هتلداران انجام شده و شرکت در آن هیچگونه هزینه ای نخواهد داشت .

لیکن در صورت تمایل جهت حضور ، ثبت نام قبلی الزامی است .

پس از ثبت نام متقاضیان ، زمان  برگزاری اعلام خواهدشد .

در دور اول جلسات صرفاً مدیران اصلی و بهره برداران مخاطب خواهند بود .

طریق ثبت نام : ارسال نام / نام هتل / سمت / شماره موبایل  به شماره موبایل جامعه : 09392213334