صفحه اصلی >جزئیات خبر

برگزاری اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف 1398/07/04


                                                          "بسمه تعالی"

سومین کمیسیون جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی ، "کمیسیون حل اختلاف" با موضوع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به شکایات ارباب رجوع و اختلاف اعضاء تشکیل و  "اولین جلسه کمیسیون" امروز پنج شنبه 4 مهرماه در محل دبیرخانه جامعه برگزار شد.