صفحه اصلی >جزئیات خبر

برگزاری جلسه مشترک مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 1403/04/17

🔰 با روسای تشکلهای گردشگری استان خراسان رضوی

🔰 با موضوع :
▪️ همگرایی و تعامل تشکلها
▪️حضور پرشور اعضاء در انتخابات
▪️بازنگری فرآیندهای نظارتی

🔰 با حضور :
 ▪️ مدیر کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ، معاونت گردشگری ، رئیس اداره نظارت و ارزیابی استان و رئیس اداره مشهد
▪️ روسای تشکلهای گردشگری

🗓 پنجشنبه ۱۴ تیرماه
🏨 دبیرخانه جامعه