صفحه اصلی >جزئیات خبر

پاسخ اداره کل استاندارد خراسان رضوی در خصوص بازرسی موتورخانه ها 1398/10/15

جناب آقای سزاوار
رئیس محترم جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

🔔 موضوع : بازرسی موتور خانه ها  (استاندارد 16000)

باسلام
     احتراما بازگشت به نامه شماره 835/ص/98 مورخ 98/09/27 به اطلاع می رساند :

▪بر اساس ماده 17 قانون هوای پاک و مطابق تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 38454/ه 53172 ت مورخ 95/04/02 تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اماکن عمومی و خصوصی موظفند ظرف مدت 6 ماه نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانه ها از شرکت های مورد تایید سازمان ملی استاندارد اقدام نمایند و در انتخاب شرکت بازرسی مربوطه مختار می باشند.

▪لازم به ذکر است اماکن و ارگان ها می توانند با مراجعه به پایگاه سازمان ملی استاندارد به نشانی www.isiri.gov.ir نسبت به انتخاب شرکت بازرسی خود اقدام نمایند . به پیوست تعرفه معاینه فنی موتورخانه نیز جهت استحضار ارسال می گردد.

حامد دادگر
رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد