صفحه اصلی >جزئیات خبر

انتقاد شدید رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی 1399/02/17

- انتقاد شدید رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان خراسان رضوی از عملکرد برخی دستگاه‌ها؛

♦️ متاسفانه حتی به مصوبه‌ای که خودشان امضا کرده‌اند نیز عمل نمی‌کنند.

منبع خبری :

 @IR_HotelNews