صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره حقوقی 1399/08/21

🔔 با مشاوره حقوقی ، بموقع و مطمئن تصمیم بگیرید.

 ✨ روز حضور مشاور :

🗓 پنج شنبه : ساعت ۱۱ الی ۱۳

🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .