صفحه اصلی >جزئیات خبر

برگزاری جلسه "کمیسیون حل اختلاف" جامعه هتلداران خراسان رضوی 1399/10/20


🔹 موضوع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به شکایات

🔹 امروز 20 دی ماه در محل دبیرخانه جامعه