صفحه اصلی >جزئیات خبر

مبنی بر عدم موافقت با برگزاری مجمع عمومی 1400/01/19

بسمه تعالی


🔔  " اطلاعیه "  🔔


همکاران گرامی
مدیران ، مالکان ، بهره برداران هتلهای استان خراسان رضوی
اعضای محترم جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

🔰 با توجه به الزام قانونی برگزاری مجمع عمومی سالیانه جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی ( ماده 11 اساسنامه جامعه - مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن ) و با عنایت به نقش مهم مجمع عمومی در حضور اعضاء و امکان استفاده از نظر، مشورت و  همفکری و دیدار جمعی خانواده بزرگ هتلداری استان ، هیئت مدیره جامعه ماههاست که در تلاش بوده نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید ، لیکن به دلیل محدویت های ناشی از ممنوعیت برگزاری تجمعات (به ویژه به دلیل تعدادی بالای اعضای این تشکل) ، این امکان تا کنون فراهم نشده است .

✅ تصویر پاسخ معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به استعلام انجام شده توسط جامعه هتلداران ، مبنی بر عدم موافقت با برگزاری مجمع عمومی (علیرغم در نظر گرفتن تمام تمهیدات بهداشتی لازم) جهت مزید اطلاع اعضای محترم در کانال قرارداده شد .

✨ امید است در آینده نزدیک ، با تغییر وضعیت آماری بیماری کرونا در شهر مشهد و صدور مجوز ، نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنیم و شاهد حضور گرم و موثر تمامی اعضای محترم تشکل در این نشست سالیانه باشیم .

🏨 با تشکر -  جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی