صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره در حوزه تامین اجتماعی 1400/02/11

💢   همکار گرامی  💢

🔰 خدمات مشاوره در حوزه تامین اجتماعی ، هر هفته ارائه خواهد شد .
 
✅ روز حضور مشاور :

🗓 دوشنبه : ساعت 13 الی 15

🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .