صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره 1400/04/28

💢 همکار گرامی 💢

🔰 خدمات مشاوره در حوزه کاست کنترل و محاسبات درآمد و هزینه ها ، هر هفته ارائه خواهد شد.

✅ روز حضور مشاور :

🗓 چهارشنبه : ساعت 13 الی 15

🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .