صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره 1400/10/19

💢 همکار گرامی 💢

🔰 خدمات مشاوره در حوزه نیروی انسانی و مسائل و مشکلات مرتبط با اداره کار ، هر هفته ارائه خواهدشد .

✅ روز حضور مشاور :

🗓 سه شنبه : ساعت 12 الی 14

🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .