صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره 1400/10/20

💢 همکار گرامی 💢

🔰 با توجه به اینکه آگاهی از قیمت تمام شده و درآمد و هزینه ها، اهمیت بسیاری در محاسبه نرخ و تصمیم گیری و سیاست های فروش و ... دارد، درصورتی که در این حوزه به راهنمایی و مشاوره نیازدارید، جامعه هتلداران نسبت به ارائه خدمات مشاوره در این زمینه اقدام نموده است.

روز حضور مشاور :
🗓 چهارشنبه : ساعت 13 الی 14
🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .