صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره حقوقی 1400/10/21

💢 همکار گرامی 💢

🔰 خدمات مشاوره حقوقی ، هر هفته ارائه خواهد شد .

✅ روز حضور مشاور :

🗓 پنج شنبه ساعت 11 الی 13

🏨 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

🔔 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .