صفحه اصلی >جزئیات خبر

برگزاری جلسه مشترک مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی، 1400/11/06

🔵  جامعه حرفه ای هتلداران استان و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان

🔹 با جناب آقای مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی

🔍 موضوع : بررسی مشکلات هتل ها و تاسیسات گردشگری در حوزه مالیات

📆 مورخ 5 بهمن ماه 1400 - اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی