صفحه اصلی >جزئیات خبر

مکاتبه با مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 1400/11/06

💠 در حال حاضر بیشترین رعایت پروتکل توسط ارائه دهندگان خدمت در هتلها گزارش شده است.

💠 مشخصاً در خصوص میهمانان و زائرین خارجی، در خصوص استفاده از ماسک علیرغم تذکرات مکرر و آگاهی رسانی در تمام بخش ها ، چالش جدی ای در هتلها وجود دارد . بدیهی است هتل در راستای تکریم میهمان و جایگاه قانونی خود، جز آگاهی رسانی و تذکر مکرر اجازه برخورد قانونی بیشتر را نداشته و ندارد.

💠 در خصوص میهمانانی که به هر دلیل از ارائه کارت واکسن یا تست پی سی آر منفی خودداری می نمایند، تکلیف هتل به چه صورت است ؟

💠 در پایان با توجه به اهمیت حفظ سلامت میهمانان مقیم در هتلها همچنین ضرورت پیشگیری از ایجاد تبعات حقوقی و قانونی برای فعالان اقتصادی و مدیران مجموعه ها ، خواهشمند است با عنایت به اجرای فازهای بعدی طرح ضمن بررسی موارد مطرح شده با قید فوریت ، اعلام نظر فرمائید .