صفحه اصلی >جزئیات خبر

مکاتبه با مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 1401/02/25

✅ پیرو برگزاری مجمع عمومی جامعه حرفه ای هتلداران استان خراسان رضوی و همچنین برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان این تشکل، در 17 اردیبهشت ماه 1401 :

✅ با توجه به گذشت یک هفته از تاریخ برگزاری انتخابات ، هیچگونه اعتراضی از سوی اعضاء و یا کاندیداها به هیات رئیسه و ناظرین مجمع ارائه نگردید ،
▪️ لذا بدینوسیله صحت انتخابات هیات مدیره و بازرسان جامعه حرفه ای هتلداران استان خراسان رضوی از نظر هیات رئیسه و ناظرین مجمع مورد تایید بوده و اعلام می گردد .

✅ با توجه به قطعیت نتیجه انتخابات در روز جاری ، برابر ماده 19 اساسنامه :
▪️ ظرف یک هفته آینده جلسه هیئت مدیره جدید به منظور انتخاب رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و خزانه دار ، تشکیل و مراتب طی نامه مکتوب به اطلاع آن اداره کل محترم خواهد رسید .