صفحه اصلی >جزئیات خبر

در خصوص تامین نان ، آرد و روغن 1401/02/25

🔔 اطلاعیه 🔔

💢 همکار گرامی مدیریت محترم هتل 💢

🔰 پیرو مشکلات متعدد ایجاد شده در چند روز اخیر به ویژه در حوزه تامین اقلام اساسی در هتلها از جمله روغن و آرد
▪️ این تشکل در حال انجام پیگیری های لازم جهت حل یا تسهیل مشکلات موجود می باشد .

 با پیگیری ها انجام شده در روزگذشته ساعت 17:30 جلسه ای با سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین اقلام خوراکی برگزار شد .

🔔 مسائل و مشکلات متعدد هتل ها در روزهای اخیر به ویژه در تامین نان و آرد مطرح و درخواست ارائه شرایط ویژه برای واحدهای اقامتی مطالبه گردید .

📌 متاسفانه در حال حاضر راهکار قطعی و مشخصی توسط متولیان امر ارائه نگردید.

🔰 صرفاً نکات زیر به عنوان گزارش جلسه به اطلاع اعضای محترم جامعه می رسد:

✳️ بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی وضعیت خاص بازار و هیجان ناشی از اجرای طرح در مردم و افزایش ناگهانی خرید در بازار سبب ایجاد مشکلاتی شده که با تمهیداتی که در حال انجام است طی یک هفته تا ده روز آینده ، آرامش ( به لحاظ وجود اقلام غذایی در بازار ) به بازار برخواهد گشت.

✳️ در خصوص روغن از امروز با قیمتهای جدید ، روغن توسط کارخانه ها عرضه خواهدشد .

✳️ در خصوص تامین نان در حال پیگیری جهت اختصاص چند نانوایی به صورت اختصاصی جهت تامین نان برای هتلها هستند و در خصوص هتل هایی که تنور جهت پخت نان دارند در حال هماهنگی با اداره هستند تا آرد آزاد با عنوان صنف و صنعت جهت پخت نان در هتل به آنها اختصاص پیدا کند .

🔔 موارد عنوان شده صرفاً موارد شفاهی عنوان شده در جلسه بود که با توجه به تماس های همکاران و صرفا جهت اطلاع ، عنوان گردید ؛ لیکن در صورت دریافت اطلاعات بیشتر و مکتوب و مصوب مراتب مجدداً اعلام می گردد .

▪️ همچنین جامعه هتلداران در حال پیگیری موضوع از طریق سایر مراجع نیز می باشد که در صورت حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید .

🏨 جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی