جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیشتر ...

اولین جلسه مشترک هیات مدیره اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و هیات مدیره منتخب بیشتر ...

نتیجه آراء انتخابات اتحادیه هتلداران اعلام شد بیشتر ...

انتخابات هیات مدیره اتحادیه هتلداران خراسان رضوی برگزار شد بیشتر ...

12
جستجوی هتل :
بازدید اعضاء پیوندها
آماربازدیدکنندگان
قصر : 776 بار
میامی : 636 بار
دیپلمات : 529 بار
جامعه هتلداران ایران
هتل جار
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
اتاق اصناف مشهد