جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

فراخوان کمیسیون منابع انسانی

ارائه خدمات مشاوره

در حوزه کاست کنترل و محاسبات درآمد و هزینه ها

ارائه خدمات مشاوره

در حوزه نیروی انسانی و مسائل و مشکلات مرتبط با اداره کار

اختصاص سهمیه روغن خوراکی به تاسیسات اقامتی و پذیرایی حوزه گردشگری

رییس جامعه هتلداران ایران تشریح کرد

گزارش سفر یک روزه هیئت مدیره جامعه هتلداران ایران به مشهد

جستجوی هتل :