جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

مراحل دریافت کد یکتا

توسط هتل ها و رستوران ها برای خرید و حمل انواع گوشت سفید و قرمز

جدول زمانبندی جلسات مشاوره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

ضرورت قانونی اخد کد یکتا توسط هتل ها و رستوران ها جهت خرید و حمل انواع گوشت سفید و قرمز

اطلاعیه مهم

درخصوص اصلاح و حذف عوارض شش ماهه اول سال 1400

معاون گردشگری خراسان رضوی:

" زمین هیچ هتلی در مشهد فرونشست نکرده است "

جستجوی هتل :