جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

برگزاری جلسه ارائه خدمات مشاوره

در حوزه نیروی انسانی و مسائل و مشکلات مرتبط با اداره کار

ارائه خدمات مشاوره حقوقی

ولادت امام رضا (ع) مبارک باد

برگزاری جلسه کمیسیون "حل اختلاف" جامعه هتلداران خراسان رضوی

موضوع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به شکایات

جستجوی هتل :