جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

نشست معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور

و معاون هماهنگی امور زائرین استانداری خراسان رضوی با اعضای کانون تشکل های حرفه ای گردشگری خراسان رضوی

مکاتبه با مدیر کل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

درخواست تخصصی شدن هیات های رسیدگی کننده به پرونده های هتلی و افزایش نمایندگان این تشکل در هیات ها

برگزاری جلسه کانون تشکل های حرفه ای گردشگری خراسان رضوی

با حضور مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان و معاونت گردشگری

جلسه هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین مالیاتی

جستجوی هتل :