جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

سومین جلسه هیات مدیره منتخب اتحادیه هتلداران خراسان رضوی

سومین جلسه هیات مدیره منتخب اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در تاریخ 3 اسفندماه با حضور کلیه اعضای هیات مدیره منتخب در محل اتحادیه برگزار شد

دومین جلسه هیات مدیره منتخب اتحادیه هتلداران خراسان رضوی

دومین جلسه هیات مدیره منتخب اتحادیه هتلداران خراسان رضوی در تاریخ 26 بهمن ماه با حضور کلیه اعضای هیات مدیره منتخب در محل اتحادیه برگزار شد

جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی

اولین جلسه مشترک هیات مدیره اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و هیات مدیره منتخب

اولین جلسه مشترک هیات مدیره اتحادیه هتلداران خراسان رضوی و هیات مدیره منتخب

نتیجه آراء انتخابات اتحادیه هتلداران اعلام شد

نتیجه آراء انتخابات اتحادیه هتلداران اعلام شد

جستجوی هتل :
بازدید اعضاء پیوندها
آماربازدیدکنندگان
قصر : 815 بار
میامی : 721 بار
دیپلمات : 720 بار
جامعه هتلداران ایران
هتل جار
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
اتاق اصناف مشهد