صفحه اصلی >جزئیات خبر

برنامه ریزی جهت برگزاری مراسم هفته جهانگردی 1398/06/31

جلسه "هم اندیشی برنامه ریزی برای برگزاری مراسم بزرگداشت هفته جهانگردی"  پنج شنبه 28 شهریور ماه در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی برگزار شد.