صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره 1398/07/09

"بسمه تعالی"

همکار گرامی

با توجه به اینکه بر اساس بررسی های انجام شده ، بخش قابل توجهی از مشکلات هتلها در حوزه نیروی انسانی و اداره کار ناشی از عدم اطلاع دقیق از قوانین و مقررات ، نحوه تنظیم قراردادها یا اجرای نادرست آن و ... می باشد ،

جامعه هتلداران خراسان رضوی اقدام به ارائه خدمات مشاوره برای اعضای تحت پوشش خود در زمینه موضوعات زیر نموده است :

١-تنظیم قرارداد های کار پرسنلی

٢- آنالیز احکام کارگزینی و تنظیم فیش های حقوقی منطبق با قانون کار

٣- تسویه حساب قانونی کارگران منطبق با آخرین رای دیوان عدالت اداری در این زمینه

٤- مشاوره در زمینه دعاوی کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار

٥- قانون بیمه بیکاری

٦- موضوعات مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در هتل و تکنیک های کاهش تعارضات سازمانی

٧- سایر امور مرتبط در حوزه قانون کار و مدیریت منابع انسانی

_روز حضور مشاور  : پنجشنبه ها  ساعت 11 در محل دبیرخانه جامعه

 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی جهت تنظیم وقت انجام شود .

"همچنین برنامه برگزاری کلاس آموزشی برای هتلها جهت آموزش قوانین مرتبط با حوزه کار در دستور کار قراردارد که فراخوان آن جهت ثبت نام در زمان برگزاری اعلام خواهدشد."