صفحه اصلی >جزئیات خبر

پاسخ مدیر کل محترم فرودگاههای خراسان رضوی به مکاتبه جامعه هتلداران در خصوص دغدغه های هتلها در فرودگا 1398/10/07