صفحه اصلی >جزئیات خبر

جلسه هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی 1399/02/25

 سه شنبه 23 اردیبهشت ماه جلسه هیئت مدیره جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی ،  در محل دبیرخانه جامعه با دستور جلسه زیر برگزار شد :

 بررسی وضعیت موجود و مشکلات متعدد فعلی هتلها

 بررسی راهکارهای ادامه پیگیری مطالبات هتلها

 ارائه گزارش مالی عملکرد سال 98

 تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری مجمع عمومی سالیانه