صفحه اصلی >جزئیات خبر

مکاتبه جامعه هتلداران خراسان رضوی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 1399/04/04

اعتراض به شرایط اعطای وام به هتلها علیرغم تسهیل دستورالعمل ابلاغی، درخواست بررسی و رسیدگی فوری

1 . تعداد نیروهای فراخوان شده به کار در هر هتل ، نسبت به ظرفیت اشتغال معمول هتل بسیار کمتر بوده و بازگشت به کار سایر نیروهای کاری هتل جز با حمایت این واحدها و بازگشت حداقلی رونق اقتصادی میسر نخواهد بود ، لذا چنانچه میزان اشتغال و تعداد نیروهای کار فعلی هر هتل برای محاسبه میزان تسهیلات هر واحد ، ملاک عمل قرار گیرد ، بسیاری از واحدها از این تسهیلات بهره بسیار اندکی برده و وام اختصاص یافته به آنها عملاً هیچ کمکی به بازگشایی مجدد نخواهد کرد .

2 . به استناد ماده 8 دستورالعمل فوق ، برای کسب و کارهایی که در رسته های تعطیل شده بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا قرار دارند ، به ازاء هر شاغل یکصد و شصت (160 ) میلیون ریال تسهیلات تعیین گردیده است . لیکن علیرغم اینکه هتلها در شهر مشهد به دستور مستقیم استانداری محترم خراسان رضوی و اداره کل محترم میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تعطیل شده و حتی در صورت مشاهده هرگونه پذیرش مسافر موردی ، برخورد قانونی و پلمپ واحدهای متخلف صورت می گرفت ، لیکن در زمان محاسبه مبالغ اختصاص یافته برای وام در سامانه کارا، مبالغ بر اساس یکصد و بیست میلیون ریال به ازاء هر نفر پرسنل محاسبه می گردد که مغایر دستورالعمل ابلاغی می باشد .