صفحه اصلی >جزئیات خبر

ارائه خدمات مشاوره 1399/05/05

 همکار گرامی

 خدمات مشاوره در حوزه نیروی انسانی و مسائل و مشکلات مرتبط با اداره کار ، هر هفته ارائه خواهدشد .

 روز حضور مشاور :

 سه شنبه : ساعت 12 الی 14

 در محل دبیرخانه جامعه هتلداران خراسان رضوی

 جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان حداکثر یک روز قبل با دبیرخانه جامعه هماهنگی تلفنی ۳۲۲۱۳۳۳۴ :📞 جهت تنظیم وقت انجام شود .