صفحه اصلی >جزئیات خبر

مکاتبه با معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 1400/11/06

▪️پیگیری های مکرر این تشکل و اعضاء تنها با این پاسخ از سوی شرکت گاز استان همراه بوده که افزایش تعرفه ، مصوب قانون بودجه سال 1400 بوده و به صورت متمرکز از ستاد مرکزی شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.

▪️ در شهر مشهد با گذشت بیش از دو سال از شروع کرونا هنوز 25 درصد از هتل ها تعطیل بوده و نتوانسته اند به چرخه فعالیت بازگردند.