جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

روز بزرگداشت سعدی گرامی باد

دعوتنامه

مراسم شکرانه خدمت به زائرین در نوروز ۱۴۰۳

برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی مشاغل گردشگری

و جلسه توجیهی آموزشی ویژه اجرای طرح سراسری عفاف و حجاب

پایان یک ماه فعالیت قرارگاه عملیاتی مرکزی خدمات سفر زائرین خراسان رضوی

دعوتنامه مهم و فوری

جستجوی هتل :